Eestis on mindud üle sundpolitiseerimise mudelile

Herkeli hinnangul on Eestis kahjuks mindud poliitilise juhtimise mudelilt tihti üle sundpolitiseerimise mudelile.

Herkeli sõnul tegid Reformierakond ja Keskerakond aastaid katseid keelata kohalikud valimisliidud ja üksnes õiguskantsler Allar Jõksi sekkumine aitas need alles jätta.

«Valimisliidud jäid, aga jäi ka ülalt alla suunatud poliitsurvestamine,» sõnas Herkel. «Kuni omavalitsused on väikesed ja nõrgad, vajavad nad «poliitilist katust» mõne valitsuserakonna poolt ehkki sisulise maailmavaatega on sellisel parteistamisel harva midagi ühist.»

Herkeli väitel nähti maavanemaid meil algselt mittepoliitiliste riigiametnikena, kuid nüüdseks on need ametikohad ammu muutunud parteilise positsiooniheitluse objektiks.

«Nooremad maavanemad võib-olla usuvadki, et parteilise struktuuri ülesehitamine on nende põhiülesanne,» sõnas ta.

Herkeli sõnul peab haldusreform muude küsimuste hulgas suutma selgelt määratleda, kus on poliitilise juhtimistasandi piir.

«Praegu on ilmselgelt üle mõistlike piiride mindud. Maavanema institutsioon tuleb kas ümber kujundada või siis tagada see, et teda ei nimetata poliitiliselt,» hindas ta.

Lisaks tuleks Tallinna linnaosades tema arvates sisuline otsustusõigus anda praegu üksnes nõuandvat rolli täitvatele halduskogudele ning linnaosavanema ametikoht praegusel kujul sootuks kaotada.

«Nii volikogu kui ka halduskogude revisjonikomisjonide roll peab olema tugevam ja aktiivsem,» ütles Herkel.

Herkeli hinnangul on muudatuste tegemine võimalik, kui ajakirjandus ja piisavalt suur osa Eesti ühiskonnast probleemi olemusest aru saab.

«Oma olemuselt ei ole see mitte valimiseelse süüdistusteloopimise teema, vaid midagi, milles tuleb pärast valimisi kokku leppida,» nentis ta.

Edasi loe Postimehest

Sarnased postitused

Kommentaarid

Sellel sissekandel puuduvad kommentaarid.

Viited

Viited sellel sissekandele puuduvad.

Lisa kommentaar

Nõutud

Nõutud

Valikuline