Migratsioon ei suuda Eesti rahva edasikestmist tagada!

Eesti rahvuse säilimiseks ei saa loota ainult migratsioonile ning põhiseadusest ei peaks mingil juhul välja võtma Eesti rahvuse säilitamise nõuet, leidis IRL-i juht Mart Laar.

Eesti põhiseadus sätestab, et meie riigi eksisteerimise eesmärgiks on rahvuse ja kultuuri säilitamine. Eesti rahva sündivusindeks ei ületa enam 2,11, mis oleks rahva taastootmiseks ja jätkusuutlikuks arenemiseks vajalik, vaid on hetkel 1,8.

-Mis on need kolm konkreetset otsust, mis tagaks Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine?

1.Eesti sündivuskordaja peab kasvama ning iive muutuma positiivseks, mis omakorda eeldab keskmise eluea kasvu – selleks pakume konkreetselt välja emapensioni ning alkoholipoliitika karmistamise, mis aitaks keskmist eluiga suurendada.

Karmim alkoholipoliitika tähendab näiteks nii alkoholi reklaami kui kättesaadavuse täiendavat piiramist ning surrogaatalkoholi – odekolonnide – täiendavat maksustamist – aga kindlasti ka samme väärtushoiakute muutmiseks.

2.Eesti rahvuse ja kultuuri säilimiseks tuleb panustada haridusse, mis peab heal tasemel olema kättesaadav igal pool Eestis ega tohi sõltuda inimese materiaalsetest võimalustest – selleks pakume välja tasuta kõrghariduse.

3.Kuna kõige rohkem on Eesti säilumist ohustanud nõukogude okupatsiooni ajal kantud kaotused – ligi 20% rahvastikust – tuleb 1939-40 aasta vältimiseks tagada Eesti julgeolek ning mitte mängida seda ohustavate ideede nagu palgaarmeega.

Julgeolek eeldab ka majanduslikku suutlikkust, milleks tuleb hoida eelarve tasakaalus, viia majandus uuele kasvule, vältida võlalõksu langemist ning julgeda teha tulevikku suunatud otsuseid – muidu jookseb Eesti inimestest ise tühjaks.

Mis on teie erakonna kõige tähtsam eesmärk, mille täitmise poole teie erakond püüdleb?

Me soovime Eesti riigile tema olemasolu mõtet hoida ja kinnitada, tagades Eesti keele ja kultuuri püsimise ning pürgides selle poole, et Eestit oleks rohkem – seda nii füüsilises kui vaimses mõttes, aga ka laiemas mõttes ise otsustamist säilitades.

Pikemalt loe Päevalehest

Sarnased postitused

Kommentaarid

Sellel sissekandel puuduvad kommentaarid.

Viited

Viited sellel sissekandele puuduvad.

Lisa kommentaar

Nõutud

Nõutud

Valikuline