Head aega IRL

Täna otsustasin välja astuda Erakonnast Isamaa ja Res-Publica Liidust seoses ideoloogilise lõhe tekkimisega minu vaadete ja praeguse erakonna poolt teostatava kahepalgelise populistliku poliitika vahel.

Ma ei saa leppida poliitikaga, mida tehakse mõeldes ainult järgmistel valimistel häälte saamiseks, unustades seejuures pikem vaade tulevikule ja mõnel juhul lausa kahjulik lähenemine Eestile.

Samuti ei ole mulle piisavad ja vastuvõetavad meie ministrite ja mõnede Riigikoguliikmete poolt antud selgitused ja tegevused ning tegemata jätmised üleskerkinud elamislubade, Tallinna sadamaga jms seotud skandaalide osas.

Isiklikult pean solvavaks mõnede juhtpoliitikute poolt avalikult välja öeldud arvamusi, kus parendava kriitika tegijaid nimetatakse aututeks ja alatuteks, kus avalikult kutsutakse kriitiliselt meelestatud inimesi erakonnast lahkuma ja viidatakse erinevusele „respublica“ tavadest jne.

Soovin erakonda jäävatele headele erakonnakaaslastele jõudu ja jaksu konservatiivsete ja isamaaliste vaadete uuesti au sisse tõstmisel ja eesti rahva ning eestluse arengut tagava poliitika tegemisel.

Olen alati valmis tegema koostööd heade isamaaliste ja rahvuslike eesmärkide ellu viimisel kõikide hea tahtega inimestega

Sarnased postitused

Kommentaarid

Sellel sissekandel puuduvad kommentaarid.

Viited

Viited sellel sissekandele puuduvad.

Lisa kommentaar

Nõutud

Nõutud

Valikuline