Julgen soovitada

Neid ma valiks ja julgen soovitada teistelegi.

Tõnis Lukas

“Kuid väikse rahva jaoks võib enesepett tähendada, et õigel ajal jäetakse vajalikud sammud soovide elluviimiseks astumata. Mis käest lastud, seda enam tagasi ei saa. Et mitte jääda oma rahva ees valelikuks, peab igaüks meist kaaluma tuleviku võtmes iga väiksemat tulevikku astutavat sammu. Nii immigratsiooni puhul, moodsate „peremudelite“ propageerimisel, alkoholi-, tööturu-, haridus- ja kaitsepoliitikas ning igal muulgi juhul.”

Edasi loe Tõnis Lukase kodulehelt


Andres Herkel

“Viimasel paaril nädalal on poliitikud mu meelest paradoksaalses olukorras. Tahaks rääkida ka midagi sisulist, analüüsida ühiskonnas toimuvaid protsesse, aga avalikku ruumi valitsevad lühilaused. Praegu piirdub poliitikaanalüüs tänavareklaamidega ja jääb mulje, nagu reklaamiagentuurid ise oleksidki parteid ja sinna kuuluvad poliitikud. Tegelikult see ju nii ei ole!”

Edasi loe Andres Herkeli kodulehelt


Mart Nutt

“Maailmas ei ole universaalset valitsemisstandardit, erinevalt näiteks inimõigustest. Seepärast toimuvad pidevalt ja erinevates maades parema süsteemi otsingud. Tihtipeale lähtutakse aksioomist, et meil valitsev kord on halb (kurja juur) ja seda tuleb iga hinna eest muuta.

Ja veel, valitseb usk, et valitsemiskorralduse muutmine on imerohi, mis lahendab usalduskriisi. Kuid paraku ei ole mingit põhjust nii arvata. Usalduskriis on madala poliitilise kultuuri tagajärg. Kultuuritust aga reglementi muutes kultuursusega ei asenda.”

Edasi loe Mart Nutist IRL-i kodulehelt


Helir-Valdor Seeder

“Jätkame talu kui traditsioonilise põllumajandusüksuse probleemide lahendamist. Sealhulgas ühtlustame talus töötavate abikaasade sotsiaalsed garantiid. Edendame ühistegevust, mis on oluline just taludele. Viimasel kahel aastal on edukalt käivitunud ka põhitalunike asendamine puhkuse või haiguse korral asendustalunike poolt ning me kavatseme jätkata põhitalunike asendamise toetamist.”


Mart Laar

“Rahvuslus pole paraku ei parem- ega pahempoolne. Rahvuslikest sihtidest lähtuvad ka IRL peamised valimislubadused.

Mind ei huvita ausalt öeldes karvavõrdki, kuidas mind ühel või teisel hetkel sildistatakse. Mina teen neid otsuseid, mis Eestile kasuks tulevad ning tulemust annavad. Vahel võivad need olla parempoolsed, vahel vasakpoolsed.”


Lauri Vahtre

“Jään kindlalt kaitsma haritud inimest, samuti kooli, mis seab eesmärgiks hariduse andmise, ega mõista, kuidas võib haritust samastada otsustusvõimetusega. Mõtlemisoskuse kiitus ei tohiks moonduda teadmiste ja eruditsiooni põhjamiseks. Teadmised ja eruditsioon üksinda, ilma mõtlemisvõimeta, on surnud vara, kuid mõtlemisvõimet ilma teadmisteta pole olemaski.”


Tarmo Kruusimäe

“Kommunismiohvritele pühendatud mälestusrajatisi peaks olema loomulikult üle Eesti ja kindlasti rohkem kui üks, kuna režiimi all kannatas terve Eesti. Samas volikogu menetluses oleva kommunismiohvrite memoriaali eelnõu eesmärgiks on luua väga konkreetne üleriiklik memoriaal Tallinna kui Eesti Vabariigi pealinna. Pealegi ei saa me üle ega ümber faktist, et Tallinnas kannatas kommunistliku terrori all kõige rohkem inimesi.”


Toivo Jürgenson